Jeg ønsker at dere rapporterer gaven til likningsmyndighetene for skattefradrag